Groupe Renault 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Sağlık krizi ve ilişkili şirketlerin sonuçları, yarı yıllık kayıplarının temelini açıklıyor

Sağlık krizi nedeniyle Grup satışları, küresel pazarın %28,3 daralmasıyla birlikte (1,26 milyon adetlik satış ) 2020 yılının ilk yarısında %34,9 düştü[1].

Bu trendin sonucu olarak ilk yarı yılda Grubun cirosu 18,4 milyar avro (%-34,3) oldu. Sabit döviz kuru ve katsayı ile[2]hesaplansaydı, düşüş % 32,9 seviyesinde gerçekleşecekti.

Sağlık krizinin tahmini 1,8 milyar avroluk[3] negatif etkisi göz önünde bulundurulduğunda Grup ilk yarıda -1 milyar 203 milyon avro negatif faaliyet kârı kaydetti.

Grubun faaliyet karı tek seferlik giderlerin muhasebe kayıtlarına geçirilmesinin ardından -2 milyar 7 milyon avro oldu.

Net gelir -7 milyar 387 milyon avro olurken, büyük ölçüde Nissan'ın negatif katkısından (-4 milyar 817 milyon avro) etkilendi.

30 Haziran 2020 itibariyle otomotiv operasyonel serbest nakit akışı -6 milyar 375 milyon avro ile negatif olurken, bunun nedeni büyük ölçüde faaliyetlerdeki daralmanın işletme sermayesi gereksinimi üzerindeki etkisi oldu.

30 Ocak 2020'de otomotiv faaliyetlerinin likidite rezervleri 31 Mart 2020'ye kıyasla 6,5 milyar avro iyileşme göstererek 16,8 milyar avroya yükseldi. Bu tutar, Fransa Devletinin garantisiyle imzalanan 5 milyar avroluk kredi tahsis anlaşmasını içermektedir.

30 Haziran 2020 itibariyle yüksek sipariş seviyesi.

ZOE satışları yaklaşık %50 artış gösterirken, Grup tarafından geliştirilen E-TECH hibrid teknolojisi büyük ilgi görüyor.

Grup, 2020 CAFE hedeflerini gerçekleştirmeye doğru ilerliyor.

Bu yıl için 600 milyon avro sabit gider azaltma hedefi doğrulandı.

Sağlık konusuna ilişkin belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, Groupe Renault, hem Avrupa'da, hem de gelişmekte olan pazarlarda yılın tamamı için güvenilir bir öngörü açıklama durumunda olmadığını bildirdi.

Renault CEO'su Loca de Meo: "Böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyor olsak da, bu son olmayacak. Grubun yönetim ekipleri ve çalışanlarıyla birlikte, bu durumu, sabit giderlerimizi azaltmanın ötesine geçecek sıkı bir disiplinle düzeltmeye odaklandık. Geleceğe hazırlanmak, aynı zamanda gelişim stratejimizin oluşturulması anlamına geliyor ve aktif olarak bunun üzerinde çalışıyoruz. Grubun toparlanma potansiyeline inancım tam."

Renault CEO Yardımcısı Clotilde Delbos: "Şu an etkisi altında olduğumuz sağlık krizi, Grubun ilk yarı sonuçlarını büyük ölçüde etkiledi ve aşmaya çalıştığımız zorluklara yenilerini ekledi. Tüm çalışanlarımızın kararlılığı, bu durumla başa çıkmamızı sağladı. Bu yönde devam eden çalışmalarımız, 2o22 maliyet düşürme planı projesi, likidite rezervlerimiz ve tabii ki yeni CEO'umuzun gelişiyle, performansımızın mümkün olduğunca hızlı bir biçimde toparlanmasını sağlayabileceğimize inanıyorum.

Boulogne-Billancourt, 30 Temmuz 2020 – Groupe Renault’un cirosu 2020 yılının ilk yarısında 18 milyar 425 milyon avro (geçen yılın aynı dönemine göre %-34,3) olarak gerçekleşti. Sabit döviz kuru ve katsayı ile hesaplansaydı[4] Grup cirosu %32,9 düşüş gösterecekti.

AVTOVAZ hariç otomotivin cirosu 15 milyar 757 milyon avro olarak gerçekleşti ve 2019’un ilk yarısına kıyasla %36,6 düşüş gösterdi. Bu daralmanın esas sebebi, satış hacminde -29,6 puanlık düşüş ve ortaklara yapılan -7,3 puanlık satış oldu. Bu iki etkinin ana nedeni, Covid-19 sağlık kriziydi. Temelde Arjantin pesosu, Brezilya reali ve Türk lirasının değer kaybı, negatif kur etkisine yol açtı.

İki puanlık pozitif fiyat etkisi, başta Clio ve Captur olmak üzere yeni araçlarımızın yeniden konumlandırılması ve Avrupa'daki mevzuat giderlerini ve gelişmekte olan ülkelerdeki devalüasyonları dengeleme çalışmalarından kaynaklandı. ZOE satışlarındaki artışın ürün gamı satışlarındaki artışa 0,4 puanlık olumlu etkisi oldu. “Diğer" etkiler ise, önemli ölçüde kısıtlayıcı önlemlerin etkisiyle satış sonrası hizmetlerden gelen katkının düşmesi sonucu -0,8 puan oldu.

Grup, cirosunun %-6,5'ine karşılık gelen -1 milyar 203 milyon negatif faaliyet kârı elde etti. Bu dönemde, Covid-19 sağlık krizinin negatif etkisinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon avro[5] olduğu tahmin ediliyor.

AVTOVAZ dışında otomotiv faaliyet kârı 2 milyar 629 milyon avro düşüşle 1 milyar 648 milyon avro oldu.

Satış hacmi ve ortaklara yapılan satışların etkisi, 2 milyar 78 milyon avroluk negatif etkiye yol açtı. Monozukuri’nin negatif etkisi 40 milyon avro oldu: büyük ölçüde tesislerin geçici olarak kapatılmasından kaynaklanan sınırlı üretim hacmi nedeniyle, satın alma performansı her zamankinden daha zayıf oldu. Monozukuri kapsamındaki Ar-Ge çalışmalarının etkisi, nakit giderlerde 493 milyon avroluk milyon düşüşe karşın 133 milyon avro oldu. Bunun nedeni, aktifleştirme rasyosunda yaklaşık 6 puanlık düşüş ve Ar-Ge amortismanındaki 126 milyon avroluk artış oldu.

Ürün gamı/fiyat/zenginleştirme etkisi, yeni ürünlerin zenginleştirme ve düzenleyici etkisi nedeniyle -203 milyon avro oldu.

Genel yönetim giderlerindeki 133 milyon avroluk iyileşme, büyük ölçüde Grubun 2o22 planı projesi kapsamında maliyetlerini sınırlama çalışmaları ve faaliyetlerdeki düşüşten kaynaklandı. Maliyetlerdeki para birimleri ve hammaddelerin ağırlığı sırasıyla -186 milyon avro ve -90 milyon avro oldu.

2019 yılının ilk yarısında 82 milyon avro olan AVTOVAZ faaliyet kârı, büyük ölçüde ciroda yaşanan %30,1 düşüşünün etkisiyle -2 milyon avro oldu.

Satış Finansmanı Grubun faaliyet karına 469 milyon avroluk katkı yaptı; 15 milyon avroluk negatif kur etkisi dahil olmak üzere bu rakam 2019’in ilk yarısında 591 milyon avro olarak gerçekleşti.

İşletme giderleri rasyosu 7 baz puan artarak RCI Bankasının ve hizmet bölümünün faaliyet düzeyine uyum sağlama kabiliyetini ortaya koydu.

Öte yandan, 2019'un ilk yarısında %0,40 olan toplam risk maliyeti, ortalama performans gösteren varlıkların %0,99'una yükselmiştir. Bu duruma yol açan başlıca etkenler, sağlık krizi nedeniyle ön tedarik hazırlığındaki artış ve karantina politikalarının yeniden sahip olma süreçlerindeki olumsuz etkileri oldu.

Diğer faaliyet gelir ve giderleri -804 milyon avro oldu (2019'un ilk yarısında -133 milyon avro). Bunlardan bazıları, özellikle satış hacmi varsayımları revize edilen bazı araçlar olmak üzere varlıklarda -455 milyon avro değer kaybı, Fransa'daki erken emeklilik planıyla ilişkili olmak üzere -166 milyon avroluk yeniden yapılandırma gideri ve özellikle Çin'de -153 milyon avroluk sermaye kaybı oldu.

Diğer işletme gelir ve giderleri hesaba katıldığında, Grubun 2020 yılı ilk yarı faaliyet karı -2 milyar 7 milyon avro olarak gerçekleşirken, 2019’in ilk yarısında bu rakam 1 milyar 521 milyon avro olarak gerçekleşmişti.

2019'un ilk yarısında -184 milyon olan net finansal gelir ve giderler ise 2020 yılının ilk yarısında - 214 milyon avro oldu. Finansman maliyetindeki düşüşe karşın gerçekleşen bu kötüleşmeye yol açan temel unsur, Daimler'in kâr payı ödemesi yapmaması oldu (2019'da 54 milyon avro olarak gerçekleşmişti).

İştirak şirketlerinin katkısı -4 milyar 892 milyon avro olurken, 2019’in ilk yarısında ise bu rakam -35 milyon avroydu. Bu düşüş büyük ölçüde Nissan'ın varlıklarındaki 4 milyar 796 milyon avro değer kaybı ve (1 milyar 934 milyon avro UFRS beyanının yenilenmesi dahil olmak üzere) 4 milyar 290 milyon avroluk yeniden yapılandırma giderlerinden kaynaklandı.

2019 yılının ilk yarısında 254 milyon avro cari dönem vergileri ve ertelenmiş vergiler,2020 yılının ilk yarısında 273 milyon avro olarak gerçekleşti. Bu rakam AVTOVAZ vergi kayıpları nedeniyle ertelenmiş vergilerin muhasebeleştirilmesinin durdurulmasından kaynaklanan -268 milyon avroyu da içeriyor.

Net gelir -7milyar 386milyon avro seviyesine ulaşırken, Grubun buradaki payı -7 milyar 292 milyon avro oldu. (Hisse başına düşen rakam -26,91 avro olurken, bu rakam 2019’in ilk yarısında 3,57 avro seviyesindeydi.)

Otomotiv operasyonel nakit akışı, AVTOVAZ'ın 110 milyon avroluk pozitif serbest nakit akışı ve 135 milyon avroluk yeniden yapılandırma giderleri göz önünde bulundurularak, -6 milyar 375 milyon avro oldu. AVTOVAZ ve yeniden yapılandırma maliyetleri hariç olmak üzere, bu durum 22 milyon avro nakit akışı, 2 milyar 543 milyon avro yatırım (2019'un ilk yarısına kıyasla367 milyon avro düşüş) ve işletme sermayesi gereksiniminin -3 milyar 829 milyon avroluk etkisinden kaynaklanmıştır.

30 Haziran 2020 itibariyle, toplam stok, Haziran 2019 sonundaki 630bin stok seviyesine kıyasla 547 bin aracı temsil ediyor. Bu stok seviyesi, 30 Haziran 2020 itibariyle yüksek siparişin karşılanmasını sağlayacaktır.

30 Haziran 2020 itibariyle Otomotiv faaliyetleri, Fransa Devleti'nin garantisiyle imzalanan5 milyar avroluk kredi tahsis anlaşması dahil olmak üzere 16,8 milyar avro likidite rezervini içeriyor (30 Mart'ta bu rakam 10,3 milyar avro olarak gerçekleşmişti).

2020 öngörüleri

Sağlık konusuna ilişkin belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, Grup, hem Avrupa'da, hem de gelişmekte olan ülkelerde yılın tamamı için bir öngörüde bulunmamaktadır. Bunun yanında Grup, bu yıl maliyetleri 600 milyon avro azaltma hedefini doğrulamakta olup, bu tutar, 2o22 planı proje maliyet tasarruflarının yüzde 30’unu oluşturmaktadır.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.